در موزه منطقه جنوب شرق ایران شما می توانید با باستان‌شناسی مردم‌شناسی بوم‌شناسی محوطه‌های باستانی آثار کشف شده از شهر سوخته کوه خواجه دهانه غلامان اسپیدژ بزمان شهداد کرمان جیرفت و خراسان جنوبی ادبیات شفاهی مشاهیر فرهنگ آداب و رسوم پوشاک...


پارک ملی نمایان‌گر نمونه‌هایی عالی از طبیعت است که محدوده‌ای از منابع مختلفف طبیعی مانند جنگل، مرتع، بیشه، کویر، بیایان، رودخانه، کوهستان، دشت و دریاچه را شامل می‌شود. پناهگاه‌ حیات وحش زیستگاه‌ نمونه گونه‌های حیوانات وحشی است که از نظر زیست محیطی و...جدیدترین نوشته ها