کلمبو بزرگ ترین شهر سریلانکا و در واقع پایتخت سریلانکا می باشد. تور کلمبو توانسته در رده پر توریست ترین شهر ها قرار بگیرد. کلمبو نامش داستانی دارد که می گویند معنای اصلی این نام بندری از درختان پر برگ انبه می باشد. کلمبو شهری مدرن با امیزه ای از بناه...جدیدترین نوشته ها