سد زیردان از جمله سدهایی است که نقش موثری در چرخه آب شرب و کشاورزی سیستان و بلوچستان ایفا می کند. علاوه بر این، مکانی بسیار آرام و دوست داشتنی برای گردشگران نیز می باشد. می توان یک روز دلنشین و آرام را در سد زیردان سپری کرد و با بازدید از این سد و گش...


از این مجموعه ی بزرگ می توان به کاخها، قلعه کهک کهزاد، قلعه چهل دختر، قلعه سرسنگ، آرامگاه خواجه غلطان، ساختمان پیر گندم بریان، خانه شیطان، بناهای منفرد آرامگاهی و قبور اسلامی اشاره داشت.مجموعه ای بی نظیر و زیبا که ارنست هرتسفلد با بررسی این مجموعه عن...


اما در مورد مسیحیان این کوه در میان آنها نیز بسیار مقدس است. و این موضوع به متنی که در انجیل امده است مربوط می شود. ستاره ای بر فراز  کوهی در  شرق حلول کرده که بدنیا آمدن منجی در بیت الحم را بشارت داده است.جاذبه های سیستان و بلوچستان کوه خواجه در ب...جدیدترین نوشته ها