باکو از شهر های غربی حومه دریای خزر به حساب می آید و به نوعی پایتخت و بزرگترین شهر کشور آذربایجان می باشد. این شهر بندری که شرقی ترین نقطه آذربایجان به حساب می آید، مساحتی برابر با 3,125 کیلومتر مربع دارد و در رده اول از نظر مساحت در میان دیگر شهر ها...جدیدترین نوشته ها