این مجموعه در فاصله ی ده کیلومتری بانکوک واقع شده و بزرگترین مزرعه کروکودیل دنیاست. فردی به نام « یوتای پراپاکونگ » سلطان مشهور کروکودیل های جهان، در سال 1950 این مزرعه را بنا کرده است. تایلند به خاطر داشتن گونه های مختلف کروکودیل شهرت دارد. در این م...جدیدترین نوشته ها