جاذبه های تاریخی و گردشگری کرمانشاه از این گذشته می توان به زیبایی های بلوار طاق بستان اشاره کرد که حال و هوایی خاصص دارد و توانسته با ساختار خاص و زیبایش مسیری فوق العاده را در اختیار علاقه مندان و گردشگران مشتاق کرمانشاه قرار دهد تا در مسیر رسیدن ب...جدیدترین نوشته ها