استان آذزبایجان شرقی گنجينه ای از يادمان های مذهبی و زيارتی است که در دورانن اسلامی شکل گرفته اند. وجود گنبدهای نيلگون و فيروزه ای، مناره ها و برج ها، مقابر عرفا و منسوبان ائمهٔ اطهار (ع) معنويت خاصی در کالبد جاذبه های گردشگری استان دميده است؛ از آن...جدیدترین نوشته ها