شهر استانبول از قدمت بالا برخوردار می باشد و بطوری می توانیم بگوییم که این شهر از ترکیه در صنعت توریست بسیار موثر می باشد و درآمد بسیار زیادی را از این طریق بدست آورده است. شهر استانبول در رتبه سوم پر جاذبه ترین شهر ها قرار گرفته است و همین امر باعث...جدیدترین نوشته ها