تپه تو رودبار: تپه تو رودبار در روستای چهار ده واقع است. قدمت این تپه به 1000 سال قبل از میلاد مسیح می رسد. تپه سفید: تپه سفید در روستای برم قرار دارد. مردم روستای برم بیشتر کشاورز هستند و عمده محصول آنان پسته می باشد. تپه لارکوه: تپه لارکوه در روس...جدیدترین نوشته ها