بنای رختشویخانه زنجان در محله قدیمی عباسقلی خان شهر زنجان، در خیابان سعدی روبروی خیابان ۷ تیر، در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به دستور رئیس بلدیه، علی اکبر توفیقی (شهردار وقت زنجان)، براي رفاه حال بانوان ساخته شده است. این بنای تاریخی عام المنفعه در سطح کشور...جدیدترین نوشته ها