تاریخ روسیه به عنوان بزرگ ترین و پهناور ترین کشور دنیا، به قرن 14 میلادی بر می گردد. روسیه تا قبل از قرن 18 یک حکومت نه چندان نیرومند بود، اما بعد از آغاز قرن 18 و بعد از اصلاحات پتر بزرگ، این کشور به یک امپراطوری قدرتنمد مبدل گردید. هم چنین این کشور...جدیدترین نوشته ها