بهترین جاذبه های گردشگری کامبوج::کشور کامبوج یکی از کشورهای موجود در قسمت جنوب شرقی آسیا می باشد.این کشور دارای آثار تاریخی و جاذبه های فراوانی برای گردشگران است.در چند دهه ی اخیر افراد زیادی جدیدترین نوشته ها