دانستی های جالب درباره چین چین را معمولا به عنوان جمهوری خلق چین می شناسند کلمه چین از شین اولین امپراطوری سلسله شین هوانگ گرفته شده است . پکن پایتخت چین به معنی پایتخت...جدیدترین نوشته ها