مشهد یکی از شهرهای بزرگ در شمال شرقی ایران است و دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران به شمار میرود. این شهر مرکز استان خراسان رضوی است که به علت میزبانی از حرم حضرت علی بن موسی الرضا، هشتمین امام شعیان ، یکی از نقاط پرگردشگر ایران به شمار میرود . درز...جدیدترین نوشته ها