شما قصد سفر به مالزی را دارید، تمام مدارک و مایحتاج های این سفر را آماده کرده اید، به دوستان و اقوام نیز اعلام کرده اید که برای مدتی در میانشان نخواهید بود اما در انتخاب تور مورد نظرتان هنوز دو دل مانده اید!! احتمالا شما نیز مانند بسیاری از گردشگران...جدیدترین نوشته ها