اگر فکر میکنید که گشتن در آسیا در فصل تابستان مناسب نیست لطفا دوباره به این موضوع فکر کنید.بسیاری از توریست ها در تابستان از سفر به کشور هایی آسیایی گریز میکنند که این جا تاسف دارد زیرا در کشور های آسیایی مخصوصا مالزی مکان های ناب و نایابی وجود دارد...جدیدترین نوشته ها