برنئو  معرفی { مکان : کشور مالزی در جنوب شرق آسیا ، جمعیت : 21,258,000 (2014) ، یکی از ایالت های مالزی و یکی از استانهای کشور اندونزی ، منطقه استوایی و گرمسیری با بارانهای موسمی ، منطقه ای با شرایط آب و هوایی ثابت در کل فصول که میانگین دما در گرمتری...جدیدترین نوشته ها