مالدیو یک کشور جزیره ای در قسمت جنوبی هند و قسمت شرقی آسیا به حساب می آید که از بهم پیوستن چندین جزیره تشکیل شده است. پایتخت این کشور شهر ماله می باشد و بطوری می توان گفت که مساحت آن به حدود 298 کیلومتر مربع می رسد و شما با شرکت کردن در تور مالدیو می...جدیدترین نوشته ها