کشور اندونزی دارای جاذبه های گردشگری متفاوت و متعددی می باشد که هر ساله تورسیت های خارج و داخلی زیادی را به قسمت های مختلف از این کشور جنوب شرقی آسیا می کشاند تا ضمن بازدید از جاذبه های گردشگری این منطقه، زمان خود را به بهترین نحو بگذرانند. عزیزان و...جدیدترین نوشته ها