آلانیا یکی از محبوب ترین و زیباترین شهر های کشور ترکیه است که با تفریحات و سرگرمی های مناسبی که دارد، همه ساله گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سمت خود می کشاند. این شهر تاریخی ترکیه به دلیل داشتن اماکن تاریخی و توریسی فراوانش بسیار مشهور است. به ط...جدیدترین نوشته ها