کشور آذربایجان به عنوان بزرگترین کشور قفقاز به حساب می آید که در گذرگاه اروپا و آسیا غربی در حومه دریای خزر واقع شده است. آذربایجان و یا جمهوری آذربایجان با کشور های ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان و گرجستان مرز های زمینی دارد و با کشور های داغستان و ت...جدیدترین نوشته ها