فرانسه کشوری در غرب اروپا می باشد که پایتخت آن شهر زیبا و معروف پاریس می باشد. فرانسه به عنوان سومین کشور بزرگ در اروپا با مساحت 643,801 کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از 67,013,000 میلیون نفر می باشد. فرانسوی ها که در 1/8 میلیون سال پیش به فرانک ها معروف...جدیدترین نوشته ها