ایرانشهردر حوضه آبریز کویرلوت واقع است. ایرانشهر از شهر های قدیمی می باشد. در زمان قدیم به این شهر پهله میگفتند. در واقع معنی اصلی آن شهر بزرگ می باشد.ایرانشهر منطقه ای آباد و سرسبز بود . در اثر عوامل مختلف این شهر به سمت نابودی کشیده شد و به صورت د...


اسپیدژ در ایرانشهر مربوط به هزاره سوم خورشیدی ایرانی می باشد. قبرستانی که در سال 1381 شناسایی شد. اسپیدژ مربوط به عصر مفرغ و جزو تمدن‌ های جازموریان محسوب می شود. برای کسانی که مهم است كه بدانند گذشتگان چگونه می زيسته‌اند جای بسیار مناسبی و بکری می...


این گونه یکی از نژادهای برتر پلنگ در دنیا می باشد. پلنگ ها ی این منطقه با وزنی بیش از 90 کیلو گرم و طول 180 سانتی متر می باشد. درر نقاط جنگلی و کوهستانی ارتفاعات بالای سه هزار و پانصد متر نواحی با درخت های بیشتر و صخره ای نزدیک رودخانه را برای زیستن...جدیدترین نوشته ها