ایرانشهردر حوضه آبریز کویرلوت واقع است. ایرانشهر از شهر های قدیمی می باشد. در زمان قدیم به این شهر پهله میگفتند. در واقع معنی اصلی آن شهر بزرگ می باشد.ایرانشهر منطقه ای آباد و سرسبز بود . در اثر عوامل مختلف این شهر به سمت نابودی کشیده شد و به صورت د...


از ساختمانی با این معماری فوق العاده اوایل به عنوان مرکز تثبیت غله استان و بعد از ان به عنوان ساختمان دادگستری استفاده می شده است . این اثر تاریخی به عنوان دانشکده علمی کاربردی میراث فرهنگی، محل تحصیل و آموزش دانشجویان علاقمند به این حوزه است.در حال...


امیر توکل کامبو زیا در اوایل دوره پهلوی بود او اقدام به ساخت مجموعه ای از سازه های معماری به عنوان منزل، کتابخانه شخصی، حمام، محلل نگهداری دام و غیره نمود. ساختمان قدیمی پست زاهدان: در اوایل سلسله پهلوی این ساختمان اداری تاسیس شد.در حال حضر با همکاری...جدیدترین نوشته ها