روسیه به عنوان پهناور ترین کشور دنیا، در شمال اوراسیا واقع شده است. این کشور با اقیانوس آرام، اقیانوس منجمد شمالی، دریای خزر، دریای سیاه و دریای بالتیک دارای مرز آبی می باشد. جمعیت این کشور با توجه به این که 77% آن را سیبری پوشانده، بیش از 144 میلیون...جدیدترین نوشته ها