روسیه به عنوان پهناور ترین کشور جهان که 77% آن را سیبری گرفته، کشوری نسبتا سرد می باشد. این کشور با مناطق تاریخی و دیدنی خود توانسته همه ساله عده ی زیادی از گردشگران را از سراسر دنیا به خود جذب کند. جمعیت این کشور طبق آخرین آمار سال 2017 بیش از 144 م...جدیدترین نوشته ها