مسافرت به روسیه در واقع مسافرت به یکی از بهترین مقاصد گردشگری دنیا خواهد بود. چرا که این کشور به عنوان بزرگ ترین کشور دنیا توانسته آثار تاریخی و طبیعی زیادی را از آن خود کند. شما می توانید حتی با رفتن به یک کافه در شهر های این کشور، تاریخ و اصالت آن...جدیدترین نوشته ها