روسیه به عنوان پهناور ترین کشور دنیا که دارای جاذبه های فراوان و دوست داشتی ای که هست، توانسته همه ساله تعداد زیاد از گردشگران را به سمت خودش جذب نماید. 77% این کشور را یخبندان های سیبری تشکیل داده و به همین دلیل آب و هوایی سرد با زمستان هایی طولانی...جدیدترین نوشته ها