روسیه به عنوان پهناور ترین کشور دنیا که در شمال اوراسیا قرار گرفته، نزدیک به 77% آن را سیبری تشکیل داده و به همین دلیل دارای زمستان های طولانی و سرد و تابستان های گم و کتاه می باشد. این کشور با داشتن شهر هایی هم چون مسکو و سن پترزبورگ، به دلیل جاذبه...جدیدترین نوشته ها