روسیه پهناور ترین کشور دنیاست و در شمال اوراسیا قرار داردو این کشور با 14 کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد. روسیه با وسعت بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع توانسته، بالغ بر 144 میلیون نفر را در خود جای دهد. تنوع فرهنگی، زبانی، آب و هوایی و گردشگری در...جدیدترین نوشته ها