زندگی مردم بلوچ آمیزه ای از آیین ها و عقاید دیرینه ای می باشد که ریشه ای کهن دارند.فرهنک مردم بلوچ به علت شرایط خاص محیطی و موقعیت خاص بسیار ویژه و خاص می باشد.در نقش ونگار های رنگین آن هنر زنان و دختران بلوچ به چشم می خورد .این صنایع هنری در کشور رت...


با سفر به استان خوزستان شما به یک تاریخ 6000 هزار ساله سفر کرده اید به استانی که در واقع قلب اقتصاد کشور با تولید نفت و گاز از آنجا می تپد.شوش با آن تپه های تاریخی و کاخ های آناهیتا و شاپور گل سرسبد گردشگری استان خوزستان به شمار می رودجدیدترین نوشته ها