این کشور که در غرب آسیا واقع شده است، محل تلاقی دو قاره اروپا و آسیا است. ترکیه نصف مساحت ایران را داراست. با وجود اینکه تنها 5 درصد از خاک این کشور در اروپا واقع شده است اما جزو کشورهای اروپایی محسوب می شود. شکل خاص هندسی این کشور سبب شده تا به شاه...جدیدترین نوشته ها