تایلند در مرکز جنوب شرق آسیا بین دو کشور هند و چین قرار گرفته است. این کشور بالغ بر 65 میلیون جمعیت دارد که از این تعداد بیش از 10 میلیون در پایتخت آن یعنی بانکوک زندگی می کنند. این شهر به عنوان یک شهر توریستی مورد توجه مردم سراسر دنیاست. بازار ها و...جدیدترین نوشته ها