سفر به بمبئی میتواند تجربه ای جدید و عجیب برای شما باشد.شهری که یا باید عاشق آن شد یا متنفر!!!!بمبئی شهر افسانه هاست . از لباس های رنگارنگ گرفته تا بالیوود و بت های عجیب غریب.از تاکسی هایی که تداعی گر روزگاران قدیم بوده تا جمعیت غیر قابل باور !  بمبئ...جدیدترین نوشته ها