شهر باکو که یکی از مناطق نفت خیز در جهان به حساب می آید، در حاشیه دریای خزر قرار گرفته است و از آب و هوایی مطلوب در اواخر سال برخوردار می باشد. این شهر که به نوعی مدرن و پیشرفته به حساب می آید، از قسمت های قدیمی و جدیدی تشکیل شده است که شما با مراجعه...جدیدترین نوشته ها