بالی یکی از شهر های مهم کشور اندونزی به حساب می آید که این شهر مهم ترین شهر این کشور و و یکی از مناطق مهم جهان از نظر جاذبه های گردشگری می باشد. درباره بالی می توان گفت که بالی یک شهر جزیره ای می باشد و در قسمت جنوب شرقی این کشور واقع شده است. قابل ذ...


بالی یکی از جزایر زیبا و شهر های مهم کشور اندونزی به حساب می آید که این جزیره از جاذبه های گردشگری متفاوتی برخوردا است و هر ساله تورسیت های زیادی برای خوش گذرانی و استفاده از جاذبه های لذتبخش بالی، در تعطیلات و اوقات فراغت خود، به این منطقه از اندونز...


بالی جزیره ای در کشور آسیای شرقی اندونزی می باشد که دارای جاذبه های مهم و گردشگری فراوانی است. در تور بالی هنر ها و تفریحات گونانی همچون نگارگری، رقص، تندیسگری، چرمگری، فلزکاری و به ویژه موسیقی به سبک گاملان که در جزیره بالی جایگاه ویژه ای دارد. بالی...جدیدترین نوشته ها