از شهر های مهم کشور گرجستان به حساب می آید که در منطقه جنوب غربی این کشور واقع شده است. آب و هوایی این ناحیه از کشور گرجستان مرطوب می باشد و یکی از دلایل آن نزدیکی این شهر به دریای سیاه می باشد. تور باتومی فرصتی مناسب برای شما علاقه مندان می باشد و م...


باتومی به عنوان شهری بندری در کشور گرجستان در حومه دریای سیاه واقع شده است. این شهر بندری در دوره هخامنشیان، جزیی از شهر های تسخیر شده به حساب می آمد. به دلیل نزدیک بودن این شهر بندری به دریای سیاه، آب و هوای آن عمدتا تحت تاثیر دریا بوده و در بیشتر ف...جدیدترین نوشته ها