هر سال مردم در نظرسنجی سایت Travel + Leisure شرکت می کنند و تجربیات و امتیازات خود را به مکان هایی که به آن سفر کرده اند، می دهند. به عنوان سومین سال پیاپی جزیره ی پالاوان در صدر لیست امتیاز ها قرار گرفته است. این لیست بر حسب جاذبه های طبیعی، غذا، رف...جدیدترین نوشته ها