اندونزی بزرگترین کشور مسلمانان جهان و بزرگترین اقتصاد در شرق آسیا که از بیش از 17,000 هزار جزیره تشکیل شده است. جمعیت این کشور به حدودا 255,000,000 میلیون نفر می باشد که به همین منظور جزیی از بزرگترین کشور های بزرگ در جهان به حساب می آید. جاذبه های گ...


کشور اندونزی دارای جاذبه های گردشگری متفاوت و متعددی می باشد که هر ساله تورسیت های خارج و داخلی زیادی را به قسمت های مختلف از این کشور جنوب شرقی آسیا می کشاند تا ضمن بازدید از جاذبه های گردشگری این منطقه، زمان خود را به بهترین نحو بگذرانند. عزیزان و...جدیدترین نوشته ها