کشور اندونزی با نام رسمی جمهوری اندونزی در جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه واقع شده و چهارمین کشور پرجمعیت دنیا به شمار میرود. پایتخت اندونزی شهر جاکارتا، یکی از شهرهای مهم و توریستی اندونزی است. مجمع الجزایر اندونزی از ۱۷۵۰۸ جزیزه و ۳۳ استان تشکیل شده اس...جدیدترین نوشته ها