این استان با مساحتی حدود 105 هزار کیلومتر مربع، ششمین استان پهناور کشور ایران است. شهر اصفهان مرکز و مهم ترین شهر استان است که عمده جاذبه های استان را در خود جای داده است. حدود ده درصد از تمام بیابان های ایران در اصفهان قرار گرفته است که بر آب و هوای...جدیدترین نوشته ها