استانبول شهری که همیشه زنده و پر از زندگی است. شهری است که حتی شب ها نیز خاموش نمی شود و بسیاری از سرگرمی ها و نمایش های محلی در دل شب آن بسیار پر طرفدار است. این شبه جزیره زیبا دارای جذابیت های بالقوه زیادی است که سبب می شود سالانه بر علاقه مندان اس...جدیدترین نوشته ها