استانبول ترکیه از مهم ترین مراکز گردشگری در سراسر جهان به حساب می آید و هر ساله هزاران نفر، سفر به این شهر را به هر نقطه دیگری از جهان ترجیح می دهند. علت این امر را می توان در زیبایی و تنوع بسیار مناسب جاذبه ها و تفریحات در این شهر دانست. استانبول تن...جدیدترین نوشته ها