استانبول از جمله شهرهای بزرگ جهان است که آب و هوا و اقلیم مناسبی دارد که باعث می شود نه تنها برای مسافرت، حتی برای زندگی کردن نیز بسیار مطلوب باشد. شاید همین دلیلی بوده است که همواره شاهد رشد جمعیت در این شهر بوده ایم. اگرچه آنکارا پایتخت سیاسی ترکیه...جدیدترین نوشته ها