این کلانشهر زیبا با جمعیتی در حدود 14 میلیون نفر از بزرگترین شهرهای جهان به حساب می آید. این شهر نیز دارای تمدنی 2500 ساله است که امپراطوران بزرگ روم و عثمانی را به خود دیده است. هنر و موسیقی همچون دیگر بخش های فرهنگی شهر فعال و شکوفا است. چنانچه نما...جدیدترین نوشته ها