استانبول ترکیه دارای پیشینه تاریخی بلندی است و از تمدن و فرهنگ کهنی برخوردار است. این فرهنگ بقدری ارزشمند و غنی است که در سال 2010 این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شد. جالب است بدانید که شهر استانبول یک شبه جزیره بسیار زیبا است که توسط دری...جدیدترین نوشته ها