مهم ترین شهر ترکیه، استانبول است و مهم ترین قسمت این شهر تنگه بسفر است که مرزی بین دو قاره اروپا و آسیا به حساب می آید. این تنگه زیبایی و چشم نوازی بسیاری دارد، به گونه ای که می توانید آن را زیباترین چشم انداز استانبول بنامید. علاوه بر جاذبه های طبیع...جدیدترین نوشته ها