استانبول یکی از مهم ترین و بزرگ ترین کلان شهر هایی است که در جهان از نقاط مهم گردشگری به حساب می آید. در سالیان اخیر توانسته است همزمان با دیگر شهرهای اروپایی پیشرفت های چشمگیری داشته باشد و پا به پای آن ها استانبول را به مدرن ترین ساختمان ها و امکان...جدیدترین نوشته ها