یکی از کشورهای منطقه قفقاز جنوبی، ارمنستان به پایتختی ایروان  استکه همسایه شمالی کشور ما نیز محسوب میشود.  ارمنستان کشوری ست که در جنوب شرقی اروپا واقع شده و با کمی فاصله از سواحل جنوب شرقی دریای سیاه قرار دارد . این کشور از جنوب با جمهوری اسلامی ایر...جدیدترین نوشته ها