گوا شهری در نقطه جنوب غربی هندوستان می باشد که بندرگاهی بزرگ در آن قرار دارد و این شهر را به عنوان شهری بندری مشخص کرده است. این شهر به مدت 451 سال که به دست پرتغالی ها هدایت شده است و عامل آن شده است که تمام شهر گوا و روستا های آن فرهنگی خاص نسبت به...جدیدترین نوشته ها